Home » Artikelen » AVS tekent intentieverklaring Actieplan Academici PO

AVS tekent intentieverklaring Actieplan Academici PO

Vrijdag 13 september heeft de AVS, samen met andere partijen, de intentieverklaring van het Actieplan Academici PO ondertekend. Hoofddoel van dit plan: academische leerkrachten zo inzetten dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de onderwijssector.

AVS-tekent-intentieverklaring-Actieplan-Academici-PO_1.jpg

In het basisonderwijs zijn steeds meer leerkrachten werkzaam met een universitair bachelor- of masterdiploma. Zij worden opgeleid als leerkracht door universiteiten en hogescholen via de universitaire pabo’s en via de zij-instroom- en deeltijdtrajecten van de pabo-opleidingen. In de schoolpraktijk blijkt dat het nog lastig is om de vaardigheden en expertise die zij meebrengen goed in te zetten. Uit onderzoek van Berenschot, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB), blijkt dat de toegevoegde waarde van academische leraren in de huidige onderwijspraktijk te weinig wordt benut. Dit alles vormde de aanleiding om dit actieplan op te stellen.

Academische leerkrachten geven ook aan nauwelijks tijd en ruimte te krijgen naast het lesgeven om hun academische vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen. Deze leerkrachten verlaten het onderwijs, omdat zij buiten het onderwijs meer cognitief uitgedaagd worden en betere arbeidsvoorwaarden hebben. Dit is zorgwekkend, ook vanwege het nijpende lerarentekort.
Het gezamenlijke actieplan is ontwikkeld door de BAB, de AVS, de CNV, AOb, PO-Raad, de VSNU en het Netwerk Universitaire Pabo’s. Het actieplan bevat vijf missies (zie download).

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) verbindt en verenigt academische basisschoolleerkrachten met als doel elkaar te inspireren, wetenschappelijk kennis- en werkervaring te delen en om een belangrijke gesprekspartner te zijn voor belanghebbende partijen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 september 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders