Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » AVS onderhandelt krachtig voor betere arbeidsvoorwaarden leidinggevenden primair onderwijs
Streven: voor de zomervakantie akkoord over nieuwe CAO PO

AVS onderhandelt krachtig voor betere arbeidsvoorwaarden leidinggevenden primair onderwijs

De sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de AVS, zijn de afgelopen maanden regelmatig bijeengekomen om te onderhandelen over een nieuwe CAO PO. De besprekingen zijn nog steeds gaande. De onderhandelaars van de AVS werken keihard aan de belangen van schoolleiders. Gestreefd wordt om vóór de zomervakantie tot een akkoord te komen.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat er een goed uitgebalanceerd totaalpakket tot stand moet komen, waarbij de inzetten van de vakbonden en de PO-Raad een plaats krijgen. De onderhandelaars van de AVS zien kansen om tot een goed akkoord te komen, waarbij de inzet van de AVS voor met name directeuren en adjunct-directeuren in het primair onderwijs gehonoreerd kan worden.

De AVS blijft volhouden in dit taaie proces om de belangen van haar leden zo optimaal mogelijk te vertegenwoordigen.

Gepubliceerd op: 20 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)