Home » Artikelen » Arbowet wijzigt per 1 juli 2017

Arbowet wijzigt per 1 juli 2017

Het (duurzaam) inzetbaar zijn wordt van steeds groter belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Om hun betrokkenheid bij de bedrijfsgezondheidszorg te vergroten, worden met ingang van 1 juli 2017 in de arbeidsomstandigheden randvoorwaarden geschapen. De veranderingen die op stapel staan hebben consequenties voor het contract met de bedrijfsarts/arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie.
 
De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

  1. versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  2. verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  3. het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  4. ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  5. een verplicht basiscontract arbodienstverlening met minimumeisen;
  6. meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht.

Bestaande contracten van werkgevers met arbodiensten die met ingang van 1 juli 2017 nog niet helemaal aan de verplichten voldoen, kunnen nog een jaar lang ongewijzigd blijven. Na dat jaar moet het contract zijn aangepast aan de nieuwe eisen.

Regelzaken
Om te voldoen aan de nieuwe Arbowetgeving moet de werkgever en de GMR een aantal zaken regelen, zoals het aanpassen van het huidige contract met de arbodienstverlener op de minimumeisen in het basiscontract. GMR en werkgever moeten kijken naar zaken als het instemmingsrecht van de GMR met de keuze en positie van de preventiemedewerker, het organiseren van het overleg tussen de verschillende partijen, het als GMR organiseren van het gesprek met de bedrijfsarts en het informeren van werknemers over hun recht tot toegang tot de bedrijfsarts (ook als ze niet ziek zijn).
 
 
De wijzigingen in de Arbowet en wat betekent dat voor u per 1 juli 2017?
Wijziging Arbowet 2017: update (arbounie)

 

Gepubliceerd op: 16 december 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021