Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Arbeidstijdenwet en registratie van werktijden

Arbeidstijdenwet en registratie van werktijden

De Arbeidstijdenwet legt sinds 1 januari 1997 werkgevers de verplichting op om de werk- en rusttijden te registreren. Recent heeft de arbeidsinspectie, vallend onder het regiem van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegneheid een verscherpte controle gevoerd op de tijdregistratie op scholen. Met als gevolg dat op scholen onrust bestond over de uitvoering van de wet en (vooral) de administratieve consequenties. De AVS wil met deze "AVS - Tijdregistratie vor leerkrachten" leidinggevenden, die over het algemeen belast zijn met de werkgeversverplichting, een instrument aanreiken waarmee zij, met een minimum aan inspanningen een maximum aan resultaat bereiken, namelijk voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

 
Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)