Home » Artikelen » Arbeidsmarktplatform PO brengt regionale arbeidsmarktanalyses in beeld

Arbeidsmarktplatform PO brengt regionale arbeidsmarktanalyses in beeld

Is er sprake van een stijging of daling van het aantal leerlingen in een regio de komende jaren? Zijn er grote verschillen tussen de Randstad, de noordelijke en zuidelijke provincies? Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het op een rij gezet. Een schoolbestuur of schoolleider kan de gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld een beleidsplan, (meerjaren)begroting en een personeelsplanning.

In het primair onderwijs is er sprake van vergrijzing. Met name in Zuid- en Midden-Limburg en Friesland zijn in verhouding veel oudere leerkrachten werkzaam. Zij gaan de komende jaren met pensioen. Tegelijkertijd neemt het aantal afgestudeerden aan de pabo af. Het aantal leerlingen zal in veel regio’s de komende jaren dalen, maar minder sterk dan voorheen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten de komende jaren toeneemt. Wel zijn er veel regionale verschillen: het aantal openstaande vacatures zal vooral in de G4 en in de Randstad oplopen.

De analyses maken cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op regionaal niveau inzichtelijk via infographics. In totaal zijn er 22 analyses beschikbaar die landelijk vergeleken kunnen worden. 

Gepubliceerd op: 11 april 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)