Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW

Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW

Per 1 januari 2012 is de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW in één inspectie een feit.Het ministerie start dan formeel met één inspectiedienst voor het hele terrein van SZW.Dat staat vermeld in een brief die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.Bij deze mededeling is ook het Jaarplan 2012 gevoegd. In dit plan komt naar voren dat de inspectie volgend jaar veel aandacht gaat besteden aan agressie en geweld tegen werknemers met publieke functies. Uitgangspunt voor de controles is een nieuw stappenplan voor een goed beleid tegen agressie. Volgens SZW kunnen organisaties via internet (www.zelfinspectie.nl) zelf nagaan of hun aanpak hieraan voldoet of hoe ze dit kunnen verbeteren. Ook de Arbocatalogus VO (www.arbo-vo.nl) besteedt aandacht aan dit onderwerp. De inspectie gaat ook in 2012 controleren bij werkgevers die onder andere stagiairs laten werken.

Gepubliceerd op: 23 september 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)