Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Arbeidsinspectie akkoord met uitbreiding Arbocatalogus PO

Arbeidsinspectie akkoord met uitbreiding Arbocatalogus PO

De Arbeidsinspectie is onlangs akkoord gegaan met het voorstel om de Arbocatalogus Primair Onderwijs uit te breiden.

De vakcentrales, waaronder de AVS, en de PO-Raad en hebben nieuwe onderwerpen aangedragen en voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Het gaat om de volgende items:

o agressie en geweld tegen personeel, discriminatie en sociale vaardigheid;
o fysieke belasting, gezond werken met digitale schoolborden en meubilair voor medewerkers;
o legionella-preventie;
o geluid;
o brandpreventie, speeltoestellen, bescherming van derden, positie van leerlingen;
o reanimeren en defi brilleren, stembelasting.

De Arbocatalogus PO is sinds 1 januari 2009 via de CAOPO van toepassing op alle werkgevers en werknemers in het primair onderwijs.

Meer informatie: http://www.arbocataloguspo.nl/

Gepubliceerd op: 23 februari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)