Home » Artikelen » AOW-leeftijd blijft voor 2024 gelijk

AOW-leeftijd blijft voor 2024 gelijk

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in 2024 niet omhoog gaat.

In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Eerder werd al bekend dat de AOW-leeftijd in de jaren 2022 en 2023 onveranderd blijft.

De minister heeft zijn besluit genomen op basis van onder andere de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 november 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)