Home » Artikelen » ​Antipestwet vrijwel zeker van de baan

​Antipestwet vrijwel zeker van de baan

De Tweede Kamer heeft op 3 juli een motie aangenomen waardoor schoolbesturen straks niet meer verplicht zijn erkende anti-pestprogramma’s te gebruiken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de school te zorgen voor een effectieve aanpak van pesten.

De motie van Vera Bergkamp van D66 en Brigitte van der Burg van de VVD stelt wel als voorwaarde dat de VO-raad en de PO-Raad voor 1 oktober komen met een aanpak voor veilige scholen en een effectieve bestrijding van pesten. Slagen sectorraden daar samen met de scholen in, dan kan de verplichting om erkende antipestprogramma’s te gebruiken opgeheven worden.
Volgens de raden zijn er goede methodes beschikbaar als alternatief voor erkende antipestprogramma’s. Als scholen de vrijheid krijgen om een eigen effectief programma te kiezen, kunnen zij pesten integraal aanpakken op een manier die aansluit bij de visie van de school. Om een veiligere school te creëren, is verdere ondersteuning voor schoolleiders en leraren van belang.
De meeste scholen voelen zich al verantwoordelijk voor beleid tegen pesten en nemen al de nodige maatregelen. Veel scholen doen mee aan de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor van onderzoeksinstituut ITS. In het voortgezet onderwijs vindt de verantwoording ook plaats via de indicator Schoolklimaat en Veiligheid en een leerlingenenquête in Vensters VO over de ervaren veiligheid. Scholen voor primair onderwijs kunnen zich in de loop van volgend schooljaar in Venster PO verantwoorden over hun antipestbeleid.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 juli 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)