Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Animatie en scholing over verbeterde meldcode huiselijk geweld

Animatie en scholing over verbeterde meldcode huiselijk geweld

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht. Acht clusters van beroepsbeoefenaren, waaronder het onderwijs, hebben op verzoek van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld.
 
De belangrijkste verbetering in de meldcode is dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. De afwegingen wanneer je precies moet melden en of je daarnaast ook zelf hulp kunt bieden of organiseren zijn zorgvuldig beschreven. Het afwegingskader wordt aan de meldcodes toegevoegd.
 
In een animatie, gemaakt door Augeo, wordt de wijziging van de meldcode stap voor stap uitgelegd. Ook zijn er online cursussen en lanceert Augeo een korte gratis opfrismodule voor onder andere het onderwijs waarin de deelnemer precies leert wat er is veranderd en hoe je daarmee om moet gaan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 januari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)