Home » Artikelen » Anders organiseren versterkt relatie tussen leerlingen en personeel

Anders organiseren versterkt relatie tussen leerlingen en personeel

Een andere wijze van organiseren heeft een positief effect op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook wordt de relatie tussen leerlingen en personeel op vo-scholen sterker. Het anders organiseren van het onderwijs vereist wel een goede visie. Dit blijkt uit de verkenning ‘Anders organiseren? Teamwork!’ van arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het CAOP. Het rapport beidt inspiratie aan scholen wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid.

Door het onderwijs anders te organiseren verwachten scholen hun leerlingen het beste voor te bereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij. Voor het personeel heeft het ook gevolgen. Docenten hebben een breder perspectief, omdat zij intensiever bezig zijn met onderwijsontwikkeling, leerdoelen en leerlijnen, en vaak vakoverstijgend en interdisciplinair werken. In het algemeen is er meer en intensievere samenwerking tussen docenten, zijn zij tevreden met hun werk en halen er veel voldoening uit doordat ze betrokkenheid en eigenaarschap ervaren.

In de praktijk blijkt dat een andere wijze van organiseren een positief effect heeft op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook is de relatie tussen leerlingen en het personeel op scholen sterker geworden. Of de leerresultaten van de leerlingen ook beter zijn dan op de gemiddelde school in het voortgezet onderwijs, is niet duidelijk. Om deze opbrengsten te realiseren wijzen anders organiserende scholen op het belang van een goede visie, voldoende tijd voor het innovatieproces en draagvlak onder het personeel.

Het onderzoeksrapport bevat:

  • beweegredenen van vo-scholen om het onderwijs anders te organiseren
  • de wijze waarop scholen het onderwijs anders organiseren
  • de gevolgen van anders organiseren voor leraren ten aanzien van de inhoud van het werk en verantwoordelijkheden, samenwerking en regelruimte, tevredenheid, professionele ontwikkeling en aantrekkelijkheid van het beroep
  • de opbrengsten voor leerlingen en betrokkenheid en draagvlak van personeel
  • tips uit de praktijk
  • 10 schoolportretten ter inspiratie

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 juni 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)