Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Anders organiseren maakt beroep leraar gevarieerder
Onderzoek Arbeidsmarktplatform PO

Anders organiseren maakt beroep leraar gevarieerder

Op ‘anders organiserende’ scholen ligt de nadruk sterk op onderlinge samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Leraren richten zich vaker op hun kerntaken, er ontstaan nieuwe functies en er is meer loopbaanperspectief. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Anders leren, anders werken?’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Over de personele gevolgen van anders organiseren in het primair onderwijs.
 

Scholen kiezen vanuit pedagogische en onderwijskundige overwegingen voor ‘anders organiseren’. Hiervan zijn verschillende vormen, zoals werken met gemengde leeftijdsgroepen, multidisciplinaire teams of flexibele onderwijstijden. Het anders organiseren heeft gevolgen voor het personeel. Zo hebben leraren vaak niet langer een eigen klaslokaal, maar delen zij de verantwoordelijkheid voor leerlingen met andere leraren of onderwijsondersteunend personeel. Zo kunnen functies ontstaan als ‘unitregisseur’ of ‘leerpleincoördinator’. Op anders organiserende scholen focussen leraren vaker op hun kerntaken, zoals instructie geven, terwijl de begeleiding vaker in handen van onderwijsassistenten ligt. Ook specialiseren leraren zich, bijvoorbeeld in taal of rekenen, en kunnen onderwijsassistenten doorgroeien naar de functie van leraar.
Anders organiseren maakt het beroep van leraar gevarieerder. Personeelsleden op anders organiserende scholen zijn over het algemeen heel tevreden over hun werk. Ze waarderen de samenwerking en gedeelde verantwoordelijk. Wel ervaren ook zij vaak werkdruk, al geeft een deel van de leraren aan hiermee goed te kunnen omgaan door de gedeelde verantwoordelijkheid. Anders organiseren vraagt gedeeltelijk om andere competenties dan de traditionele vormen van onderwijs. Zo zijn samenwerkingsvaardigheden, flexibiliteit en coachingsvaardigheden belangrijker.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders