Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd

Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd

Op 26 maart is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd bij het NIBC in Den Haag. Dit is het grootste publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. Meer dan 100 partners ondertekenden een convenant waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan. Organisaties die ook hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via www.alliantiekinderarmoede.nl  
De Alliantie Kinderarmoede wil met de ondertekening van deze belofte een stevige doelstelling nastreven: dat er in 2030 geen kinderen meer onderhevig zijn aan de effecten van kinderarmoede. De Alliantie is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De deelnemende organisaties leveren ieder op een eigen manier een bijdrage.

Zo zorgt de gemeente ervoor dat kinderen en jongeren ondanks financiële problemen kunnen meedoen aan de maatschappij en sociale activiteiten. Bijvoorbeeld via de oprichting van het Jeugdfonds sport en cultuur, het aanbieden van een kindpakket en Stichting leergeld.

Uitgeverij Lemniscaat ondersteunt de leesbevorderingscampagne “Geef een (prenten)boek cadeau!” met als missie alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de boeken. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.

Brancheorganisatie Ingrado richt zich op de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Zij hebben een methodische aanpak voor schoolverzuim ontwikkeld waarbij de signalering van kinderarmoede is opgenomen.  

Supermarktketen Aldi streeft ernaar dat geen enkel kind met honger in de klas zit. Zij gaan uiterlijk per 2020 vanuit de winkels brood doneren aan scholen. Hiermee kunnen de scholen kinderen in armoede voorzien van een ontbijt of lunch. Zo wordt geen enkel kind belemmerd in zijn of haar (talent)ontwikkeling.

Effecten van Kinderarmoede  
In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen lijden onder de directe effecten van kinderarmoede zoals geen eten en schoolspullen kunnen kopen. De effecten leiden tot gezondheidsklachten op langere termijn. Ook de geldzorgen van ouders resulteren in stress bij kinderen. Er is daarnaast een reëel risico op sociale uitsluiting door het niet deelnemen aan sociale activiteiten om financiële redenen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 maart 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders