Home » Artikelen » Alliantie ‘Divers voor de klas’ opgericht

Alliantie ‘Divers voor de klas’ opgericht

Het aantal mannen voor de klas is de afgelopen jaren enorm gedaald. Hoe komt dat? Waarom kiezen er zo weinig mannen voor de pabo? Hoe zorg je voor meer diversiteit in de lerarenteams? Deze vragen staan centraal in de onlangs opgerichte alliantie Divers voor de klas, waar de PO-Raad, Meestert! En het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) in participeren.

Meestert! (www.meestert.nl) is een landelijk opererende stichting die als bedoeling heeft meer mannen het onderwijs in te krijgen en ze er ook in te houden. Meer mannen in het onderwijs betekent actief meewerken aan het terugdringen van het leerkrachtentekort in het algemeen. Meestert! heeft ook een speciale hulplijn voor mannen op de pabo.

De daling van het aantal meesters is al in de jaren tachtig ingezet. Op de basisschool ligt het percentage mannen voor de klas op 19 procent, in het voortgezet onderwijs op 50 procent. Ook op de pabo’s zijn de mannen in de minderheid. De daling kan te maken hebben met de kleuteropleiding, die voorheen apart was, die samengevoegd werd met de pabo. Mannen zitten vaak niet te wachten op billen en snotneuzen afvegen, aldus Robert Jan Kooiman van stichting Meestert! Ook Arjan Lubach bracht dit naar voren in zijn tv-programma Zondag Met Lubach op zondagavond 27 oktober jl. Een goede optie zou het afschaffen van de verplichte kleuterstages op de pabo kunnen zijn.

De alliantie wil in maart een manifest (of actieplan) presenteren. Een meerderheid van de Tweede Kamer deelt de wens om meer mannen voor de klas te krijgen. Onlangs werd een motie aangenomen waarin werd gesteld dat de man-vrouwverhoudingen op basisscholen evenwichtiger moet worden. In de motie staat dat dit een positief effect heeft op de ontwikkelingen van kinderen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 november 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)