Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar
Reactie staatssecretaris op Initiatiefnota lichamelijke opvoeding

Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar

Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een reactie op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Heerema (VVD), waarin hij pleit voor beter bewegingsonderwijs door vakleerkrachten.

Dekker omarmt de grondgedachte van het initiatiefvoorstel, maar acht het nog niet haalbaar. De staatssecretaris denkt dan bijvoorbeeld aan scholen in krimpgebieden waar door minder leerlingen het personeelsbestand bij voorbaat al afneemt. Er is aanvullend onderzoek nodig om te weten of het streven naar 100 procent bevoegd gegeven lessen realistisch is.

Onrealistisch en onverstandig
Het is niet alleen onrealistisch, maar ook onverstandig om uitsluitend nog vakdocenten voor gymnastiek te willen inzetten in het basisonderwijs, zeggen de PO-Raad, CNV, AOb en Vereniging Hogescholen. Zij wijzen er op dat veel groepsleerkrachten de afgelopen jaren juist met subsidie de speciale Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs hebben gedaan. Uit een evaluatie van de aanvullende leergang blijkt dat deze een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de gymles op basisscholen. Bovendien blijken schoolbesturen soms om pedagogische redenen de voorkeur te geven aan een reguliere beroepskracht met brede bevoegdheid boven een vakdocent, melden de partijen. Ook wijzen ze erop dat het financieren van een vakleerkracht niet budgetneutraal kan gebeuren.
Dekker vindt het dan ook (te) voorbarig om de mogelijkheid te staken een aanvulling op het pabo-diploma te krijgen via de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs en de lesbevoegdheid met een aanvullende leergang te laten vervallen, zoals Heerema voorstelt. Hierbij tekent de staatssecretaris aan dat deze maatregelen bijvoorbeeld kunnen leiden toe een stijging van het onbevoegd lesgeven.

Geen Kamermeerderheid
Uit het Kamerdebat over het voorstel van Heerema werd duidelijk dat er geen Kamermeerderheid is voor het afschaffen van de brede bevoegdheid voor het bewegingsonderwijs. Ook erkende de Kamer - inclusief initiatiefnemer Heerema - dat het voorstel kosten met zich meebrengt en dus niet budgetneutraal uitgevoerd kan worden. Staatssecretaris Dekker kondigde aan te onderzoeken hoe hoog deze kosten precies zijn. 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 april 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)