Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Algemeen Dagblad, Radio1 en EenVandaag
AVS in de pers

Algemeen Dagblad, Radio1 en EenVandaag

Steeds meer basisscholen laten leerlingen snuffelen aan de arbeidsmarkt. AVS-voorzitter Petra van Haren hierover in het Algemeen Dagblad (AD) van 2 november: ”Ervaringen maken leren levend. Door leerlingen te laten werken met 3D-printers kun je ze inspireren.”
Schoolbesturen zijn geneigd kleine dorpsscholen te sluiten omdat ze niet rendabel zouden zijn. De Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) wil die scholen juist behouden door ze over te dragen aan de leraren en dorpsbewoners. De AVS juicht het toe. “Het is belangrijk dat er een goed dekkend netwerk van basisscholen overeind blijft. Er is voldoende geld om kleine scholen te laten draaien”, stelt Van Haren op 6 november in het AD.
Het aantal kinderen in het speciaal onderwijs neemt weer toe, maar dat wil niet zeggen dat reguliere scholen het niet aankunnen, zegt de AVS-voorzitter in het AD van 13 november. Wat volgens haar een rol speelt is dat het geld dat reguliere scholen krijgen voor zorgleerlingen niet altijd gaat naar extra hulp voor de kinderen die dat nodig hebben. “Geld dat eigenlijk voor zorg is bedoeld gaat naar de gewone formatie. Omdat scholen sowieso krap bij kas zitten.”
Naar aanleiding van een rapport waarin staat dat veel scholen vasthouden aan een verouderde functiewaardering, stelt Van Haren op 13 november in het AD dat er geen keuzes vielen te maken over meer waardering voor leraren. “Er wordt terecht gezegd dat de cao-partners aan zet waren, er is ook over gesproken. Maar als je een krappe bekostiging hebt, kun je afspreken wat je wilt, uitvoeren lukt niet.”
“Werkdruk komt voor een deel door administratieve lasten en daar kunnen we zelf wat aan doen”, zegt de AVS-voorzitter op 13 november op Radio 1 naar aanleiding van de lancering van de handreiking ‘Ruimte in regels’ door minister Slob. “Ga na of je doet wat wettelijk verplicht is. Maak bijvoorbeeld keuzes bij het afnemen van toetsen. Daar zit geen wettelijk minimum aan vast. Vaak willen schoolbesturen veel toetsmomenten. De directie heeft een belangrijke rol in het maken van keuzes.”
In een reportage van EenVandaag op 23 november kwam Petra van Haren aan het woord over het gewenste aantal uren gymles in het basisonderwijs. Dit is niet gestegen, ondanks het geld dat Rutte II ervoor uittrok, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. “Schoolleiders vinden gym heel belangrijk, maar krijgen de roosters niet altijd rond. Als je berekent hoeveel het kost om een vakdocent nog een uur extra les te laten geven, ben je als school 250 tot 275 miljoen euro kwijt. Die 8 miljoen van Rutte II was slechts een druppel op de gloeiende plaat. Niet alle scholen hebben bovendien genoeg bevoegde leerkrachten. Ook hebben veel scholen maar een beperkte tijd waarin ze van de gymzaal gebruik kunnen maken.”
 

Gepubliceerd op: 2 december 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)