Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders

‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders

Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van verbeteringen en vernieuwingen in de school. Maar ook door te reflecteren op ervaringen in interactie met leraren. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek naar non- en informeel leren van schoolleiders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd in opdracht van de VO-raad.

Onderzocht is welke bestaande vormen van non- en informeel leren worden toegepast door schoolleiders en welke vormen voor welk doel op welk moment het meest effectief zijn. Ook is onderzocht wat de meetbare opbrengsten van deze vormen van leren zijn. Voor schoolleiders is het belangrijk dat het leren direct verbonden is met de praktijk, dat er gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen, dat er ruimte is voor reflectie en dat je actief en onderzoekend kunt leren.

Non- en informeel leren
Informeel leren verwijst naar het niet doelgerichte en doorgaans niet georganiseerde leren. Schoolleiders leren informeel voornamelijk, zo blijkt uit het onderzoek, wanneer zij werken aan verbeteringen en vernieuwingen in de school. Dit zijn vaak omvangrijke processen waar meerdere mensen in de school bij betrokken zijn en waarbij zij elkaars oplossingen en ideeën nodig hebben om uiteindelijk succesvol te zijn. Door het werken aan verbetering of vernieuwing leert niet alleen de schoolleider, maar ontwikkelen andere medewerkers zich ook. Reflecteren, een andere vorm van informeel leren, gebeurt meestal wanneer zij een vraag hebben rondom interactie of de werkrelatie met leraren. Reflecteren leidt vooral tot individuele leeropbrengsten.
Het non-formele leren is al het leren dat doelgericht en georganiseerd is en buiten de reguliere en erkende opleidingen valt, zoals coaching en korte cursussen. Het non-formeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders in hun school een probleem ervaren waarmee een cursus ze kan helpen. Uit het onderzoek blijkt dat dergelijke cursussen ook vaak een leereffect hebben op andere medewerkers in de school en als waardevoller worden ervaren als ze (ook) aspecten van het informele leren in zich hebben.

Meer informatie: www.ou.nl
 

Gepubliceerd op: 19 juni 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders