Home » Artikelen » Akkoord bereikt over nieuwe CAO VO

Akkoord bereikt over nieuwe CAO VO

Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014/2015.

De CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties in het voortgezet onderwijs verliepen lange tijd zeer moeizaam. Loon, werkdrukverlaging en de seniorenregeling bleken vaak breekpunten in de onderhandelingen. In het akkoord is hierover nu overeenstemming bereikt. Zo is er onder meer een loonsverhoging van tenminste 1,2 procent afgesproken. Als het kabinet in 2015 meer dan 1,2 procent aan loonruimte beschikbaar stelt, zal dit extra geld volledig worden ingezet voor loonsverhoging.

Verder is de huidige BAPO-regeling komen te vervallen. Er komt een nieuwe, versoberde seniorenregeling. De leeftijd om seniorenuren op te nemen, verschuift van 52 naar 57 jaar. Het aantal op te nemen uren halveert. Voor werknemers die op 1 augustus 2014 de leeftijd van 52 jaar of ouder hebben bereikt, is een overgangsregeling opgenomen. Ook is er ruimte gemaakt voor werkdrukverlaging. Alle leraren krijgen een lestaak van 23 uur. Dat betekent dat ze één lesuur per week minder hebben.

Ook de professionalisering van werknemers krijgt in het akkoord ruim aandacht. Leraren krijgen een vrij te besteden jaarlijks basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5 procent van hun normjaartaak en 600 euro. Onderwijsondersteuners krijgen 40 uur en 500 euro.  Het entreerecht – het bevorderen van leraren naar hogere salarisschalen – zal nog een jaar in stand blijven, maar komt per 31 juli 2015 te vervallen.

‘Nog forse slag te maken’
Er zijn constructieve afspraken gemaakt die hebben gezorgd voor een modernisering van de cao, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren. “In het recente rapport van de inspectie ‘De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs’ is te lezen dat er voor leidinggevenden en bestuurders nog een forse slag te maken is in het aansturen van onderwijskwaliteit. Door professionaliteit van de leidinggevenden te verhogen kan de kwaliteit van lessen worden verhoogd. Dit gekoppeld aan de conclusie van het onderwijsrapport dat middelbare scholieren graag naar school gaan, maar niet gemotiveerd zijn voor de lessen, impliceert dit extra aandacht voor dit thema. De AVS zet zich in voor de belangen van leidinggevenden en had dit graag meer expliciet terug gezien in deze CAO VO.”

Met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord worden de investeringen van 148 miljoen euro die het kabinet de komende jaren in het onderwijs wil doen, veiliggesteld.
Zowel de VO-raad als de vakbonden AOb, Abvakabo, CNV Onderwijs en FvOv leggen het onderhandelaarsakkoord de komende weken met een positief advies voor aan hun leden. De CAO VO 2011/2012, die in mei 2011 werd afgesloten, blijft geldig totdat de nieuwe CAO VO 2014/2015 officieel rond is.

Het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014/2015 is te downloaden via www.avs.nl.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 april 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)