Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd

Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd

Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat constateert het Arbeidsmarktplatform PO in de ‘Jaarrapportage duurzame inzetbaarheid’.

Bij gebrek aan een landelijk specifiek plan voor duurzame inzetbaarheid dat de pijlers vitaliteit/gezondheid, ontwikkeling en motivatie/werkplezier aan elkaar verbindt, lijken het beleid, de afspraken en interventies nogal fragmentarisch, aldus het Arbeidsmarktplatform PO. In akkoorden en agenda’s zijn globale afspraken gemaakt die duurzame inzetbaarheid raken, maar de concrete invulling daarvan wordt vaak doorgeschoven naar de cao-tafel. Concrete interventies gericht op duurzame inzetbaarheid zijn vooralsnog moeilijk te identificeren. Het lijkt erop dat, vooral wat de pijler vitaliteitsbeleid/gezondheid betreft, nog veel winst te behalen valt bij scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs, concludeert het Arbeidsmarktplatform. Duurzame inzetbaarheid van personeel in het po staat mogelijk op gespannen voet met kortetermijnbelangen van scholen en schoolbesturen. Bijvoorbeeld in krimpregio’s, waar het behoud van personeel mogelijk geen voorrang heeft. Belang hechten aan duurzame inzetbaarheid getuigt echter van goed werkgeverschap en professioneel HRM-beleid op de wat langere termijn.

De ‘Jaarrapportage duurzame inzetbaarheid’ is te vinden op www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
 

Gepubliceerd op: 7 januari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)