Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Afsluitend Scholenpanel buitenschoolse opvang

Afsluitend Scholenpanel buitenschoolse opvang

De AVS heeft in samenwerking met het Netwerkbureau Kinderopvang de afgelopen drie jaar meerdere onderzoeken uitgezet naar de ervaringen, knelpunten en consequenties rond de resultaatsverplichting om aansluiting met de buitenschoolse opvang (bso) te regelen. Daaruit blijkt dat directeuren over het bereikte resultaat binnen de eigen organisatie gematigd tevreden zijn. Veel scholen missen nog een aansluiting tussen hun eigen visie en de opvang. Om de huidige situatie op scholen, de meningen daarover en de mogelijke knelpunten te achter halen, heeft de AVS nog één keer een dergelijk onderzoek uitgezet.

Vul de vragenlijst in via http://www.avs.nl/vereniging/meepraten of ga rechtstreeks naar http://tinyurl.com/64oa7sp  De beantwoording zal niet veel tijd kosten. Met de uitkomsten is het Netwerkbureau Kinderopvang in staat enerzijds scholen gerichte ondersteuning te bieden en anderzijds aan het ministerie duidelijk aan te geven welke uitvoeringsvoorwaarden noodzakelijk en gewenst zijn om tot een goede aansluiting te komen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gepubliceerd op: 3 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)