Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Afname centrale eindtoets primair onderwijs schooljaar 2019/2020

Afname centrale eindtoets primair onderwijs schooljaar 2019/2020

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft medio juli de datums bekend gemaakt van de afname van de centrale eindtoets primair onderwijs in schooljaar 2019/2020.

Verder heeft het CvTE gepubliceerd:

  • De wijziging van de Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO in verband met wijziging in de algemene toegestane hulpmiddelen.
  • De vaststelling van de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets PO schooljaar 2018–2019.
  • De wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO in verband met wijziging in de adviescategorieën.

De datums en de genoemde regelingen zijn hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 augustus 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)