Home » Artikelen » Advies VNG: verhoog normbedragen nieuwbouw met 40 procent

Advies VNG: verhoog normbedragen nieuwbouw met 40 procent

De VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40 procent. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd. Dit schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar site.

De afgelopen jaren overschreden sommige gemeenten de normvergoeding al, omdat deze bij lange na niet toereikend was om goede schoolgebouwen van te kunnen betalen. Andere schoolbesturen hadden te maken met gemeenten die aan de oude normvergoeding vasthielden, ondanks de stijgende prijzen als gevolg van de aantrekkende markt. De actualisering van de normbedragen is nodig vanwege enerzijds de gestegen kosten en anderzijds vanwege nieuwe eisen in het kader van duurzaamheid.

De normbedragen in de VNG-modelverordening zijn voldoende voor ‘sobere en doelmatige’  en ‘marktconforme’ schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

De VNG verwerkt de correctie per 2019 in de modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs.

De PO-Raad, die zeer verheugd is over dit advies, wijst op een knelpunt in het systeem. Op dit moment worden de normbedragen jaarlijks achteraf geïndexeerd. In 2020 moeten alle nieuwe scholen voldoen aan de Beng-norm (Bijna Energie Neutraal), maar doordat de normvergoeding altijd achterloopt, worden schoolbesturen niet gestimuleerd te investeren met het oog op de Beng-norm. De PO-Raad is met de VNG in gesprek over aanpassing van dit systeem.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)