Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Advies Onderwijsraad: een krachtige rol voor schoolleiders
'Om schoolleiderschap te versterken is lef nodig'

Advies Onderwijsraad: een krachtige rol voor schoolleiders

De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden versterkt. Schoolleiders moeten in staat zijn tot strategisch denken en handelen, meent de raad. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Een goede strategische rol voor de schoolleider is uitermate belangrijk op alle niveaus: meepraten bij het bepalen van landelijk beleid en een formele rol bij het vormen van beleid in de schoolorganisatie.”

Het krijgen en benutten van beleidsruimte is ook een kwestie van een andere cultuur bij schoolleiders en schoolbesturen, vindt Van Haren. “Er zouden meer handelingsbrutale schoolleiders moeten zijn die een eigen beleid voeren en besturen die hen dat willen toevertrouwen.” In de Staat van het Onderwijs die 11 april uitkwam, wees de inspectie er al op dat de schoolleider de autonomie beter moet invullen.  Voor een strategische rol zijn verdere professionalisering en een betere positionering van schoolleiders noodzakelijk.

Academische opleiding
Versterk het schoolleiderschap vanuit een gemeenschappelijk beroepsbeeld (po, vo, mbo). Dat draagt bij aan een erkenning van de beroepsgroep en  een stevigere positionering. Ook kunnen schoolleiders dan beter de regie nemen over hun eigen ontwikkeling en beroepspraktijk.
De kwaliteit van schoolleiders moet verbeteren. De Onderwijsraad adviseert een integraal systeem voor leiderschapsontwikkeling te realiseren. Hogere eisen stellen aan de professionalisering van schoolleiders is noodzakelijk. De raad pleit dan ook voor een academische opleiding voor schoolleiders. Er zou een schoolleidersbeurs moeten zijn. Besturen moeten werk maken van strategisch hrm-beleid, het aanbieden van een introductieprogramma voor schoolleiders en het organiseren van informeel leren. 
 
‘Minder management, meer leiderschap’
De schoolleider zou meer leider en minder manager moeten zijn. “Management gaat over nu, leiderschap gaat over straks”, zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos. “Straks, dat is het onderwijs van de toekomst. Als dat niet wordt geagendeerd door schoolleiders doordat er te veel werkdruk is of doordat zij opgeslokt worden door de waan van de dag, welk onderwijs hebben we dan straks? Schoolleiders spelen op deze manier een cruciale rol in de kwaliteit van ons huidige, maar ook van ons toekomstige onderwijs.”
“Om het schoolleiderschap te versterken is lef nodig”, zegt ze tijdens de presentatie van het rapport van de Onderwijsraad op 19 april in Den Haag. “Lef van het ministerie om te investeren en te positioneren, lef van besturen om ruimte te creëren en vertrouwen te geven, lef om schoolleiders aan te stellen die van buiten de sector komen, en lef van schoolleiders om te ondernemen, soms niet te weten en toch te gaan.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 april 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)