Home » Artikelen » Advies Expertgroep ADR Medezeggenschap PO

Advies Expertgroep ADR Medezeggenschap PO

Bij de behandeling van de lumpsumplannen in februari 2004, vroeg de Tweede Kamer om een beter voorstel over de medezeggenschap van ouders en personeel. De Stuurgroep Lumpsum (ADR) vroeg daarop aan drie experts om een advies te schrijven.

In het stuurgroepoverleg van 1 juli 2004 reageerden de AVS en andere besturenorganisaties behoorlijk kritisch op dit advies. De voorstellen in het advies loste een aantal problemen op, maar verbeterde met name de medezeggenschap op bovenschools niveau onvoldoende. Omdat het advies nog niet gedeeld wordt, heeft de minister een brief aan de Kamer gestuurd waarin zij vertraging van de besluitvorming aankondigt.

 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021