Home » Artikelen » Administratieve ondersteuning

Administratieve ondersteuning

Binnen de Stichting IJsselgraaf wordt door de openbare basisscholen in Doetinchem sinds 2000 gewerkt aan een wijziging van de managementstructuur. Zij zijn actief betrokken bij een pilot waarin ervaring wordt opgedaan met clustering van scholen, centrale aansturing en teamontwikkeling. Het faciliteren van voldoende administratieve ondersteuning speelt een belangrijke rol bij het professionaliseren van de schoolorganisatie en het vernieuwen van de managementstructuur. Dit najaar eindigt de pilot. De stuurgroep van de pilot, bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, directie, leerkrachten en ouders, vertaalt de uit de pilot verkregen informatie in concrete aanbevelingen voor een structureel vervolg.

Download
 Administratieve ondersteuning

Gepubliceerd op: 10 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020