Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Actualisering gegevens functiemix

Actualisering gegevens functiemix

In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” door de drie betrokken  partijen, te weten de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in het onderwijs, ondertekend. In het Convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over de functiemix. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in de cao’s van de desbetreffende sectoren.
Ook zijn vaste ijkmomenten over de voortgang van de functiemix vastgelegd. Eén van de ijkmomenten was de datum 1 augustus 2011.
De bevindingen hiervan zijn nu openbaar gemaakt via de Functiemixwebsite van het ministerie van OCW.

U kunt de gegevens downloaden via de AVS-website, www.functiemix.minocw.nl.

Gepubliceerd op: 20 september 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)