Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Actieprogramma: Zorg voor de Jeugd

Actieprogramma: Zorg voor de Jeugd

Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs presenteerden.

Het actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Om alle kinderen de kans te bieden zich te ontwikkelen moeten er flexibele onderwijs-zorgarrangementen komen, waarin jeugdhulpregio’s samen met samenwerkingsverbanden Passend onderwijs zich inspannen om te komen tot een meerjarig plan. In dit plan geven zij aan hoe ze de inzet van onderwijsmiddelen en zorgmiddelen beter op elkaar kunnen afstemmen. Doel is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie  maanden thuis zit zonder een passend aanbod uit het onderwijs, de zorg of beide.

De zes actielijnen zijn:

  • Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  • Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
  • Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
  • Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • Investeren in vakmanschap

De nieuwste CBS-cijfers laten zien dat in 2017 circa 392.000 kinderen jeugdhulp ontvingen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 april 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)