Home » Artikelen » Achterstand in Nederlandse taal en voorschoolse educatie verankerd in WPO

Achterstand in Nederlandse taal en voorschoolse educatie verankerd in WPO

Per 1 augustus 2010 worden er enige wijzigingen doorgevoerd in de Wet kinderopvang, Wet op het onderwijstoezicht, Wet op het primair onderwijs en enige andere wetten op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid.

Deze wijzigingen hebben betrekking op de activiteiten voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal en de voor- en vroegschoolse educatie.

De wetswijziging binnen de WPO maakt het onder andere mogelijk om afspraken met de gemeente te integreren binnen het onderwijs en het feit dat er voldoende voorzieningen moeten zijn voor bepaalde activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie.

Voor deelname aan activiteiten in het kader van de achterstand in de Nederlandse taal geldt, dat een leerling slechts deelneemt aan deze activiteiten als de ouders van de leerling hun instemming schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan het bevoegd gezag.

De inspectie krijgt meer bevoegdheden op het gebied van het toezicht.

Gepubliceerd op: 26 juli 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)