Home » Artikelen » Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
Kritisch op resultaat voor schoolleiders

Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het resultaat voor de schoolleiders zelf vinden ze te mager. ‘In de volgende ronde zijn wij aan de beurt’, is de boodschap.

Met positieve gevoelens voor leerkrachten maar diep teleurgesteld over de bereikte resultaten voor schoolleiders, is er ingestemd met het akkoord. Er zijn complimenten voor de snelle besluitvorming en de goede resultaten die zijn behaald voor leraren; vso-leerkrachten hebben het salarisniveau van vo-docenten. Maar door dit resultaat zijn de verhoudingen van de loonschalen onder druk komen te staan, met name voor adjunct-directeuren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. De verwachtingen dat dit in de volgende onderhandelingsfase verder in balans komt, zijn hoog. Een betere positionering van de schoolleider moet worden doorgezet. AVS-leden merken hierover op:
‘Ga zo door! Ook voor de directeuren’.
‘Terecht dat leerkrachten erop vooruit gaan. Nu wij nog!’
‘Ik ben blij voor de leerkrachten dat er eindelijk een stap gemaakt wordt in het salaris. Voor de cao van 2019 moet de inzet zijn om deze stap ook voor schoolleiders te maken’.
‘Februari 2019 is van groot belang: dan komt er een stevig vervolg’.
‘Ik zou graag in de cao in 2019 expliciet afspraken terugzien over het terugdringen van de werkdruk van schoolleiders en ook hier een eerlijk salaris ten opzichte van verantwoordelijkheid en belasting’. 

Op 15 juni besprak de AVS Ledenraad de achterbanraadpleging, op 22 juni bekeek de AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid de resultaten. Samen met alle opmerkingen die door AVS-leden bij de raadpleging zijn gemaakt, wordt de strategie bepaald voor de volgende cao-ronde. “Er is begrip voor de genomen stappen in de huidige situatie”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Maar onze leden geven een duidelijk signaal af dat er voor de schoolleider meer nodig is. Wij gaan ons daar in de volgende onderhandelingsronde opnieuw volledig voor inzetten!”

Ruim 700 schoolleiders (AVS-leden) hebben tijdens de achterbanraadpleging gestemd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 juni 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)