Home » Artikelen » ABP-premie stijgt flink in 2017
Kabinet neemt compenserende maatregelen

ABP-premie stijgt flink in 2017

De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet neemt compenserende maatregelen.

Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van 3.500 euro bruto betekent de verhoging van de premie in 2017 dat hij per maand ongeveer 11 euro netto meer betaalt. Werknemers betalen 30 procent van de pensioenpremie. De werkgever, in dit geval de rijksoverheid, draait op voor de overige 70 procent.
De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie. De premieverhoging is een eerste stap op weg naar een structureel hogere premie; de komende twee jaar zal de premie nog verder omhoog gaan.
Door de huidige financiële situatie kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling. 

Compenserende maatregelen
De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is de door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie. De premiestijging in combinatie met reeds overeengekomen loonstijgingen bij veel onderwijssectoren en de sector politie, heeft tot zorg geleid voor budgettaire problemen. Door nu reeds de loonruimte 2017 inclusief extra middelen vast te stellen, worden deze problemen voorkomen. Met deze bijstelling is een bedrag van € 330 miljoen gemoeid. Hiermee is een loonstijging van gemiddeld 1 procent bij onderwijs, politie en andere kabinetssectoren gedekt en wordt voorkomen dat er op leraren en agenten bezuinigd moeten worden. De precieze invulling van de dekking zal in de voorjaarsnota 2017 plaatsvinden.

Gepubliceerd op: 25 november 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)