Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ABP: ‘Pensioenen groeien in 2013 niet mee met lonen’

ABP: ‘Pensioenen groeien in 2013 niet mee met lonen’

De pensioenen van het ABP groeien in 2013 niet mee met de gemiddelde loonstijging van overheids- en onderwijspersoneel. Het bestuur ziet hier, gezien de ontoereikende financiële positie van het fonds, geen mogelijkheden voor. Er is nog geen besluit genomen over de hoogte van de premie voor 2013. Deze wordt later in december vastgesteld.

Net als vorig jaar kan ABP de pensioenen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in 2013 niet verhogen. De dekkingsgraad was hiervoor op het moment van de besluitvorming op niet hoog genoeg.
Sinds 2008 loopt het pensioen van deelnemers en gepensioneerden nu maximaal 9 procent achter op de gemiddelde stijging van de lonen in de sector overheid en onderwijs. Daar tegenover staat een hogere levensverwachting. Dat betekent dat mensen gedurende een langere periode pensioen zullen krijgen en er dus meer geld gereserveerd moet worden om pensioenen vandaag en in de toekomst te kunnen blijven uitkeren. Dit leidde tot een forse stijging van de verplichtingen, omdat ABP langer pensioen uitkeert dan waarvoor in het verleden betaald is.

Uitgesteld
De nieuwe wettelijke regels voor pensioenfondsen - om het Nederlandse pensioenstelsel sterker te maken - zijn een jaar uitgesteld, meldt het ABP. Ze worden pas van kracht in 2015. Als reden voor het besluit geeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma aan dat de uitwerking van de nieuwe wetgeving meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht. ABP betreurt het kabinetsbesluit. “Dit betekent een langere periode van onzekerheid, terwijl we eigenlijk snel moeten handelen,” aldus Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van ABP. Door de nieuwe regels zouden pensioenfondsen schokken op de financiële markten beter kunnen opvangen en de invloed van de gestegen levensverwachting verkleinen. De nieuwe regels zijn onderdeel van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen. Hierin staan de financiële eisen waaraan de pensioenfondsen wettelijk moeten voldoen.

Weinig vertrouwen
Van de werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, heeft 55 procent niet zo veel of zelfs helemaal geen vertrouwen in hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betreft vooral laagopgeleide werknemers en werknemers tussen de 35 en 45 jaar. Een betrekkelijk groot deel van de jongste werknemers – 17 procent – heeft hierover geen mening. Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds hangt samen met zorgen over het inkomen op latere leeftijd en of dit al dan niet toereikend zal zijn.
 

Gepubliceerd op: 11 december 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)