Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ABP organiseert regiobijeenkomsten

ABP organiseert regiobijeenkomsten

Op 1 februari van dit jaar kondigde ABP aan dat in 2013 de pensioenen mogelijk verlaagd worden met 0,5 procent en dat de premie tijdelijk verhoogd wordt. Dat roept onrust en vragen op. De bestuursleden van ABP gaan daarom het land in voor een toelichting. Speciaal voor alle deelnemers (gepensioneerden, actie ven en slapers) aan de ABPpensioenregeling organi seert het fonds 19 bijeenkomsten verspreid over het land. Men kan met de bestuursleden van gedachten wisselen over de aangekondigde maatregelen om de fi nanciële positie van ABP te verbeteren. De bijeen komsten starten vanaf 26 maart aanstaande.

Meer informatie en aanmelden: www.abp.nl

Gepubliceerd op: 1 maart 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)