Home » Artikelen » ABP boven grens dekkingstekort

ABP boven grens dekkingstekort

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP is eind 2010 weer toegenomen. Bij de huidige stand hoeft er door ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen.

De dekkingsgraad nam ten opzicht van het derde kwartaal toe met 11%-punt. De waarde van de verplichtingen, de pensioenuitkeringen die ABP nu en in de toekomst moet doen, neemt vergeleken met het derde kwartaal 2010 af. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de rente die ABP moet hanteren voor het berekenen van de verplichtingen. Een positieve ontwikkeling is dat de bezittingen voor het vierde kwartaal op rij toenemen. De teller staat aan het einde van 2010 op 237 miljard euro. Het behaalde rendement over heel 2010 is 13,5 procent (28 miljard euro).

Gepubliceerd op: 3 februari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)