Home » Artikelen » ABP beëindigt verlaging pensioenen

ABP beëindigt verlaging pensioenen

Pensioenfonds ABP heeft besloten om de verlaging van de pensioenen te beëindigen, omdat de dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau.

Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot 105,9 procent. Dit is 1,7 procentpunt hoger dan het vereiste minimum van 104,2 procent. Het herstel is weliswaar pril, maar voldoende om deze beslissing te nemen, meldt ABP. Omdat het pensioenfonds nog steeds dicht bij de minimumgrens staat, is ook besloten om de herstelopslag op de premie te handhaven en om de pensioenen niet te indexeren.

U bouwt pensioen op
Het ABP-bestuur heeft besloten om de 0,5 procent waarmee het opgebouwde pensioen in 2013 is verlaagd, op 1 april 2014 weer aan het opgebouwde pensioen toe te voegen. De verlaging van vorig jaar heeft geen gevolgen voor het opgebouwde pensioen.

U ontvangt pensioen
Het ABP-bestuur heeft besloten om het bedrag waarmee het pensioen in 2013 is verlaagd, vanaf 1 april 2014 weer aan het pensioen toe te voegen. De verlaging van vorig jaar wordt niet terugbetaald. Het bedrag van de uitkering staat op 1 april op de betaalspecificatie.

Ná 1 april 2013 met pensioen gegaan?
Het pensioen dat tot 1 januari 2013 is opgebouwd, is in 2013 verlaagd met 0,5 procent. Deze 0,5 procent wordt op 1 april 2014 weer aan het opgebouwde pensioen toegevoegd. Wat dit voor de persoonlijke situatie betekent, staat vanaf 1 april op de betaalspecificatie.

U ontvangt FPU
Deze uitkering is vanaf 1 april 2013 geheel of gedeeltelijk verlaagd met 0,5 procent. Het gedeelte van het FPU dat vorig jaar verlaagd is, wordt vanaf april 2014 weer aan de uitkering toegevoegd. De verlaging van vorig jaar wordt niet terugbetaald. Het bedrag van de uitkering staat op 1 april op de betaalspecificatie.

Voor meer informatie over dit besluit kon men in gesprek met bestuurders van ABP tijdens een ‘webinar’ op 3 februari en/of tijdens bijeenkomsten verspreid over het land vanaf eind maart. Zie www.abp.nl/contact/abp-webinar/webinar-3-februari-2014.asp en www.abp.nl/contact/abp-bijeenkomsten
 

Gepubliceerd op: 3 februari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021