Home » Artikelen » Aanvulling op Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019

Aanvulling op Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019

Op 17 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019 in werking getreden. Het besluit houdt in dat aan scholen met veel achterstandsleerlingen subsidie kan worden verstrekt, gericht op het vrijroosteren van leraren voor deelname aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen.

In deze regeling staan de criteria en regels voor het verstrekken van subsidie aan scholen om mee te doen aan een pilot in het kader van het actieplan ‘Gelijke kansen in het onderwijs’. De voormalig staatssecretaris van OCW Sander Dekker heeft in een aanvullende regeling van 18 oktober 2017 aangegeven dat het voor de onderwijspraktijk wenselijk is om de Beleidsregel op twee punten te wijzigen.

Uit een voorlopige inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat subsidieaanvragers geen behoefte hebben aan het maximaal beschikbaar gestelde subsidiebedrag. Dit betekent dat het subsidieplafond mogelijk niet wordt bereikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om extra aanvragen toe te kennen. Met inachtneming van dezelfde lotingsregels kunnen binnen dezelfde loting meer besturen in aanmerking komen voor subsidie tot het subsidieplafond is bereikt.
Het blijkt onwenselijk om geen subsidie te verstrekken aan scholen die in het kader van het actieplan ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ al een andere subsidie ontvangen. Scholen zijn bereid om breed in te zetten op het actieplan en diverse initiatieven te ontplooien. Om hen in staat te stellen ook subsidie aan te vragen om leraren vrij te roosteren, is de anticumulatiebepaling geschrapt.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)