Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvullende bekostiging pedologische instituten overgeheveld naar NRO

Aanvullende bekostiging pedologische instituten overgeheveld naar NRO

Sinds de invoering van lumpsumbekostiging in het onderwijs in 2006 wordt geen formatie meer toegekend aan scholen. De aanvullende formatie in verband met de invoering van leerlinggebonden financiering (Stb. 2003, 108) is omgezet naar een aanvullende bekostiging. Scholen verbonden aan pedologische instituten ontvangen deze aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding. De bekostiging is nader uitgewerkt in de Aanvullende regeling invoering LGF.

In afstemming met de betrokken pedologische instituten is ervoor gekozen om deze aanvullende bekostiging per 1 augustus 2017 over te hevelen aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in de vorm van een subsidie. Die keuze is onderdeel van een bredere afweging om alle onderzoeksmiddelen voor onderwijs in het algemeen over te hevelen naar het NRO. Dit betekent dat de aanvullende regeling invoering LGF komt te vervallen.

In december 2016 is de garantiebekostiging LGF materiële instandhouding al voor het hele kalenderjaar 2017 toegekend en betaald aan de scholen verbonden aan pedologische instituten, omdat dit een bekostiging per kalenderjaar betreft. De regering wenst die bekostiging tot het einde van het jaar 2017 in stand te houden. De voorgestelde wijzigingen van de regeling worden dan ook geëffectueerd per 1 januari 2018. Ook de wijziging van het besluit zal zo nodig terugwerken tot en met die datum.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)