Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvragen bijzondere bekostiging

Aanvragen bijzondere bekostiging

Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd verzoek om toekenning van bijzondere bekostiging moet bevatten. In de volgende situaties kan echter ook het aanvraagformulier Cfi-67102 worden gebruikt:

  • Aanwezigheid schipperskinderen;
  • Aanwezigheid zigeunerkinderen;
  • Aanwezigheid van leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden;
  • Leerlingen afkomstig uit Blijf-van-mijn-lijf huizen;
  • Toename aantal asielzoekerkinderen ten opzichte van 1 oktober 2006;
  • Toename aantal asielzoekerkinderen bij aanvullende bekostiging in verband met groei;
  • Eerste opvang vreemdelingen;
  • VSO-programma voor oudere leerlingen aan school voor SO-ZMLK;
  • Overige bijzondere omstandigheden op grond van artikel 123, tweede lid, van de Wet op het Primair Onderwijs of artikel 120, tweede lid, van de Wet op de Expertisecentra.

 

 

Gepubliceerd op: 12 mei 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders