Home » Artikelen » Aanvragen gratis Quickstart Medezeggenschap

Aanvragen gratis Quickstart Medezeggenschap

Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap.

Deze kosteloze training voor medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur bestaat uit een dag- of avonddeel van circa vier uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur van een van de onderwijsbonden of besturenraden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is er ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of communicatieplan, maar ook eigen onderwerpen kunnen hier aan bod komen. In het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de MR graag met de bestuurder over van gedachten wil wisselen.
Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 juni 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)