Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd
Ook voor educatieve reizen van de AVS aan te vragen

Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd

De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 is verlengd tot 31 maart 2015. Met de subsidie lerarenmobiliteit kunnen schoolleiders, leraren en lerarenopleiders nascholing volgen in het buitenland. Ook voor een educatieve reis van de AVS is deze subsidie aan te vragen.

Het ministerie van OCW heeft in mei 2014 de nieuwe Vios-subsidieregeling gepubliceerd. De vios-subsidie staat in het teken van de verankering van internationalisering in schoolbeleid. Behalve nascholing volgen in het buitenland (bijvoorbeeld via een educatieve reis van de AVS) komt ook een voorbereidend bezoek in het buitenland, om een strategisch partnerschap op te zetten, in aanmerking voor de subsidie.

De looptijd van de Vios-subsidie is voorlopig vastgesteld op twee jaar: de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. De school is verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen. Het aantal mogelijke aanvragen voor lerarenmobiliteit per school is namelijk beperkt.

De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 was oorspronkelijk tot 1 januari 2015, maar is verlengd tot 31 maart 2015 omdat er nog middelen beschikbaar zijn. Een aanvraag voor lerarenmobiliteit moet uiterlijk twee maanden voor vertrek worden ingediend. Aanvragen voor het schooljaar 2015-2016 kunnen worden ingediend van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016.

Het ministerie van OCW verstrekt de subsidie, maar het nationaal agentschap Europees Platform voert de aanvraag- en toekenningsprocedures uit.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 december 2014

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)