Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvraagtermijn subsidieregeling herintreders gestart

Aanvraagtermijn subsidieregeling herintreders gestart

Van 1 november tot 31 december 2018 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor herintreders. Het doel van de regeling is om de terugkeer van herintreders naar het primair onderwijs aantrekkelijk te maken door een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en ondersteuning van herintreders beschikbaar te stellen aan besturen in het primair onderwijs die hen in dienst nemen.

 
In de kamerbrief Lerarentekort in het primair onderwijs van 26 juni 2017 is de maatregel aangekondigd om 1,25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het activeren van de stille reserve in het primair onderwijs. Met stille reserve worden personen bedoeld met een onderwijsbevoegdheid die momenteel niet (meer) in het onderwijs als leraar werken. Hiertoe behoren zowel personen met een onderwijsbevoegdheid die een werkloosheidsuitkering ontvangen, als ook personen die buiten het onderwijs zijn gaan werken, personen die met (vroeg)pensioen zijn gegaan en personen die niet werken én daarbij ook geen uitkering ontvangen. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor personen die na het afstuderen als leerkracht basisonderwijs niet direct ( binnen 12 maanden)  zijn begonnen als leraar in het po, maar nu als leraar aan de slag willen.
 
In de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs (bao, sbao, so)  is een en ander nader uitgewerkt. Het is mogelijk om de tegemoetkoming met terugwerkende kracht aan te vragen voor herintreders die vanaf 1 augustus 2017 in dienst zijn getreden.

Het subsidiebedrag bedraagt € 2.500 per herintreder en wordt aan het bestuur verstrekt. Het is een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en ondersteuning van een herintreder die voor minimaal zes maanden in dienst wordt genomen (tijdelijk of vast dienstverband). Het budget biedt ruimte voor 500 herintreders.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)