Home » Artikelen » Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd

Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd

De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd.

Na afloop van de aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs van 2013, bleek het beschikbare budget nog niet uitgeput. Om het volledige budget te benutten is de aanvraagtermijn, die liep van 1 april tot en met 15 mei, verlengd tot en met 14 juni. Zo krijgen leraren meer tijd om een lerarenbeurs aan te vragen. Ook wordt aan leraren die eerder een korte opleiding gevolgd hebben met behulp van de lerarenbeurs, de mogelijkheid geboden opnieuw een lerarenbeurs aan te vragen, maar dan voor een bachelor- of masteropleiding. Die mogelijkheid was bij een eerdere wijziging van de regeling uitgesloten. Daarnaast wordt een afspraak tot scherpere regels omtrent verantwoording met betrekking tot de besteding van de gelden voor het studieverlof teruggedraaid, omdat de aanscherping tot aanzienlijk meer administratieve lasten leidde dan was voorzien. Daarnaast wordt het verantwoordingsregime van de subsidie zij-instroom aangepast en is de BES leraar zij-instromer in de definitiebepaling van zij-instromer opgenomen. Zo is de lerarenbeurs ook toegankelijk voor leraren uit Caribisch Nederland.

De wijzigingen worden met terugwerkende kracht in de Regeling lerarenbeurs opgenomen. Zij hebben daarmee effect voor zowel de subsidieronde van 2013 als de subsidierondes voor de komende jaren.

Meer informatie:
www.duo.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-812.html
 

Gepubliceerd op: 20 januari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)