Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd

Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd

De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd.

Na afloop van de aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs van 2013, bleek het beschikbare budget nog niet uitgeput. Om het volledige budget te benutten is de aanvraagtermijn, die liep van 1 april tot en met 15 mei, verlengd tot en met 14 juni. Zo krijgen leraren meer tijd om een lerarenbeurs aan te vragen. Ook wordt aan leraren die eerder een korte opleiding gevolgd hebben met behulp van de lerarenbeurs, de mogelijkheid geboden opnieuw een lerarenbeurs aan te vragen, maar dan voor een bachelor- of masteropleiding. Die mogelijkheid was bij een eerdere wijziging van de regeling uitgesloten. Daarnaast wordt een afspraak tot scherpere regels omtrent verantwoording met betrekking tot de besteding van de gelden voor het studieverlof teruggedraaid, omdat de aanscherping tot aanzienlijk meer administratieve lasten leidde dan was voorzien. Daarnaast wordt het verantwoordingsregime van de subsidie zij-instroom aangepast en is de BES leraar zij-instromer in de definitiebepaling van zij-instromer opgenomen. Zo is de lerarenbeurs ook toegankelijk voor leraren uit Caribisch Nederland.

De wijzigingen worden met terugwerkende kracht in de Regeling lerarenbeurs opgenomen. Zij hebben daarmee effect voor zowel de subsidieronde van 2013 als de subsidierondes voor de komende jaren.

Meer informatie:
www.duo.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-812.html
 

Gepubliceerd op: 20 januari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)