Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvraagtermijn van de Regeling tegemoetkoming herintreders PO verlengd

Aanvraagtermijn van de Regeling tegemoetkoming herintreders PO verlengd

Minister Slob van Onderwijs heeft op 28 mei 2019 bekendgemaakt dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs met twee jaar is verlengd.

Officieel is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling afgelopen, maar de urgentie van het in dienst nemen en het goed begeleiden van herintreders in het onderwijs is onverminderd aanwezig.

De verlenging heeft tot doel om schoolbesturen ook de komende jaren te stimuleren om herintreders in het onderwijs in dienst te nemen en te voorzien van de juiste begeleiding. Het subsidieplafond is voor 2019 € 300.000 en voor 2020 € 250.000. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)