Home » Artikelen » Aanvraagtermijn Impuls muziekonderwijs verlengd tot 29 juni

Aanvraagtermijn Impuls muziekonderwijs verlengd tot 29 juni

Het ministerie van OCW stelt, zoals eerder bekendgemaakt, 5 miljoen euro extra budget beschikbaar voor de Impuls muziekonderwijs. Onlangs is besloten de derde ronde van deze subsidie te verlengen tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geïnteresseerde scholen die in het komend schooljaar willen starten de mogelijkheid geven een aanvraag te doen voor de Impuls muziekonderwijs.
  
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget eerder op is, sluit de Impuls muziekonderwijs ook. Vraag dus snel deze subsidie aan.
Vragen? Bel het Fonds op 030 233 60 30.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 maart 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)