Home » Artikelen » Aanvraag subsidie hij-instromers vóór 1 juli 2013

Aanvraag subsidie hij-instromers vóór 1 juli 2013

Schoolbesturen kunnen voor het werven van een hij-instromer 7.000 euro subsidie krijgen van het Arbeidsmarktplatform PO. Scholen kunnen hun aanvraag voor de subsidie tot uiterlijk 1 juli 2013 indienen.

Eerder al stelde het ministerie van OCW een zij-instroomsubsidie beschikbaar. Deze is bedoeld voor scholing en begeleiding van zij-instromers (in het po (v)so, vo en mbo) en bedraagt 20.000 euro. Door een combinatie van de twee subsidieregelingen kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs tot 27.000 euro subsidie per aankomende mannelijke leerkracht aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO moeten de aanvragen uiterlijk 1 juli bij het platform worden ingediend. De zij-instroomsubsidie kan het gehele jaar door aangevraagd worden via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het primair onderwijs kent een hoge mate van feminisering. Om meer mannen voor de klas te krijgen ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO eerder al de subsidieregeling hij-instroom van 7.000 euro per mannelijke zij-instromer. Deze financiële tegemoetkoming voor de werving en selectie, opleidings- en begeleidingskosten van (hoger opgeleide) instromende mannen, moet zorgen voor een meer evenwichtige samenstelling van personeel in het basisonderwijs.

Uit onderzoek van CAOP blijkt dat meer mannen voor de klas het onderwijs aan kinderen verrijkt en jongens een rolmodel geeft. Daarnaast kan het meer balans brengen in de samenstelling van onderwijsteams die profiteren van specifieke kwaliteiten van mannen. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een pool samengesteld voor mannen die potentieel geschikt zijn en geïnteresseerd in het leraarsvak. Deze is te raadplegen via hij-instromers.nl.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 mei 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)