Home » Artikelen » Aanvraag ontheffing (voortgezet) speciaal onderwijs niet altijd nodig

Aanvraag ontheffing (voortgezet) speciaal onderwijs niet altijd nodig

Het is niet langer in alle gevallen noodzakelijk dat (v)so-scholen bij de inspectie een ontheffing aanvragen om af te mogen wijken van regelgeving uit de Wet op de expertisecentra (WEC).

Dankzij een ontheffing kunnen bepaalde voorschriften uit de WEC worden afgestemd op de specifi eke behoeften van een leerling. Nu nog ontvangt de inspectie hiervoor jaarlijks duizenden ontheffi ngsverzoeken. Niet alle verzoeken zijn echter meer nodig; in de meeste gevallen is het voldoende dat het bevoegd gezag van een school documenten en verklaringen bezit waarmee aangetoond kan worden dat een ontheffi ng noodzakelijk is.

Scholen kunnen vanaf nu met een stroomschema van de inspectie bepalen of zij voor een leerling een ontheffing aan moeten vragen. Zie  www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Speciaal+onderwijs/Ontheffing+aanvragen/Webversie

 

 

Gepubliceerd op: 7 april 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)