Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvraag Kortlopend onderwijsonderzoek mogelijk tot 1 november

Aanvraag Kortlopend onderwijsonderzoek mogelijk tot 1 november

Het Ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van EUR 800.000,- beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. De afgelopen jaren is al een groot aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van vragen uit het veld. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg, zelfstandig leren, ICT, evaluatie van vernieuwende projecten, personeelsbeleid, waarden en normen. Nieuwe aanvragen voor 2008 kunnen nog tot 1 november 2007 ingediend worden.

Geïnteresseerde scholen en instellingen kunnen Kortlopendonderzoek.nl (één van de onderdelen van deze site) de nodige informatie vinden. Wat zijn bijvoorbeeld de eisen waaraan een onderzoeksvraag moet voldoen? Hoe worden de onderzoeken uitgevoerd en hoe kunnen aanvragen ingediend worden? Er is ook een overzicht te vinden van alle lopende en uitgevoerde onderzoeken.

 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 juli 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)