Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanvraag subsidie lente- en zomerscholen gestart

Aanvraag subsidie lente- en zomerscholen gestart

Vo-scholen kunnen vanaf januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Bij de aanvraag geeft de school een prognose aan van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2019 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen. Op basis van deze prognose van het aantal deelnemers ontvangt de uitvoerende school subsidie van 450 euro per deelnemende leerling.

Voor een zomerschool is de uiterlijke aanvraagtermijn 8 maart 2019. Voor de lentescholen moet de aanvraag uiterlijk 1 maart 2019 ingediend worden. Over de aanvragen van de zomerschool beslist de minister uiterlijk op 12 april, over die van de lenteschool uiterlijk 3 april. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Of om de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

De subsidie is alleen bedoeld voor de organisatie van een lente- of zomerschool, gericht op leerlingen die dreigen te blijven zitten. Talentklassen, bijspijkercursussen en examentrainingen vallen hier niet onder.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 januari 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)