Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aantal ‘zwakke’ scholen is gedaald dankzij sanctiemogelijkheid sluiting school

Aantal ‘zwakke’ scholen is gedaald dankzij sanctiemogelijkheid sluiting school

Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere door wetswijzigingen en de wet Goed onderwijs, goed bestuur die sinds 1 augustus 2010 in werking is, waarbij de overheid slagvaardig kan optreden in gevallen van ernstig tekortschietende kwaliteit op een school en/of bestuurlijk wanbeheer. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer, waarin deze wet over de afgelopen vijf jaar wordt geëvalueerd.

Om in te kunnen grijpen bij tekortschietende scholen zijn deugdelijkheidseisen voor de minimumkwaliteit geformuleerd in artikel 10a van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 23a1 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Ook is in de wet vastgelegd dat de minister de bevoegdheid heeft om bij wijze van uiterste maatregel de bekostiging van een school te beëindigen wanneer de onderwijskwaliteit op die school ernstig of langdurig tekortschiet (artikel 164b van de WPO en artikel 109a van de WVO).

Op 1 augustus 2015 is de wet in werking getreden die ervoor zorgt dat zeer zwakke scholen zich binnen een termijn van een jaar moeten verbeteren. “Dit pakket aan maatregelen heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald (tussen 2010 en 2014 van 7 naar 2,2, in het basisonderwijs en van 11,1 naar 7,3 procent in het voortgezet onderwijs)”, aldus Dekker. Volgens de staatssecretaris is de ultieme sanctie om een school te sluiten daarmee een belangrijk signaal geworden binnen de aanpak van (zeer) zwakke scholen. Dit ultimum remedium om een tekortschietende school te sluiten in sinds 2010 slechts één keer ingezet.
In de evaluatie van de wet Goed onderwijs, goed bestuur wordt verder ingegaan op de bredere aanpak van (zeer) zwak onderwijs, de onbedoelde gedragseffecten van de wet en de conclusie van de werking van de wet over de afgelopen vijf jaar.
Bij de inwerkingtreding van de wet Goed onderwijs, goed bestuur op 1 augustus 2010 is bepaald deze wet binnen vijf jaar te evalueren. Aan deze bepaling voldoet staatssecretaris Dekker van OCW door de Tweede Kamer over de stand van zaken te informeren aan de hand van eerder uitgevoerd onderzoek en gegevens van de inspectie.

Gepubliceerd op: 24 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)