Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald

Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.
 
In het speciaal basisonderwijs voldoet 96,6 procent van de scholen in 2012/2013 aan de minimumeisen van de inspectie. In het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat voor respectievelijk 89,9 procent en 91,0 procent van de scholen.
 
Snelle daling

In het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen met twee derde of meer gedaald in de afgelopen drie jaar. Alleen in het voortgezet onderwijs gaan de verbeteringen minder snel.
In het Onderwijsverslag 2012/2013, dat op 16 april 2014 wordt gepresenteerd, geeft de inspectie een uitgebreid beeld van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Ze gaat hierbij ook in op de terugloop van het aantal (zeer) zwakke scholen.

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

Gepubliceerd op: 25 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)