Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aantal voortijdige schoolverlaters dalende

Aantal voortijdige schoolverlaters dalende

De minister van OCW heeft via haar brief van 17 februari 2011 geïnformeerd over de stand van zaken van het aantal voortijdige schoolverlaters. In het schooljaar 2009 – 2010 is het aantal schoolverlaters gedaald naar 39.600 op landelijk niveau. De daling is kleiner ten opzichte van de twee voorgaande schooljaren. De minister geeft in haar verklaring aan dat de oorzaak ligt in een nauwkeuriger meettechniek (BRON).

Binnen het voortgezet onderwijs bedraagt het percentage 22.

De minister zegt hierover dat de positie van het voortgezet onderwijs belangrijker is dan dat de cijfers laten zien. De inzet op de doorlopende leerlijnen en op de overstap van het vmbo naar mbo heeft vruchten afgeworpen. Het aantal jongeren dat na het halen van het vmbo-diploma niet naar het vervolgonderwijs gaat, is gehalveerd sinds het peiljaar. Het gaat om 3.100 jongeren. Dit is 8% van het aantal voortijdige schoolverlaters.

De sterk gedaalde en lage uitvalcijfers in het voortgezet onderwijs zouden de indruk kunnen wekken dat dit onderwijs in de toekomst geen rol van betekenis meer speelt bij het verder terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. De cijfers vertellen volgens de minister niet het hele verhaal. Uit diverse onderzoeken is namelijk naar voren gekomen dat de privé- en leerproblemen, waardoor een deel van de mbo-ers uitvalt, vaak al zichtbaar zijn in het voortgezet onderwijs.

De minister streeft er naar om in de komende jaren het aantal voortijdige schoolverlaters nog verder terug te dringen. Voor volgend jaar noemt zij het getal 35.000, voor 2016 25.000.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 februari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)